Over Timotheüs

Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet;
want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
(Lucas 18:16)

Vanuit deze tekst startte in 1970 het kinderwerk van stichting Timotheüs; een geweldige visie om de kinderen in binnen- en buitenland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. In de loop der jaren zijn veel materialen ontwikkeld en uitgegeven die hun weg hebben gevonden naar duizenden kinderen op clubs, zondagsscholen, kindernevendiensten en vakantiebijbelscholen. Een groot aantal vrijwilligers heeft met grote toewijding en een hart vol liefde voor kinderen een bijdrage geleverd aan dit werk. Daarnaast zijn vele kinderwerkers toegerust door middel van materialen en cursussen om voor kinderen tot zegen te zijn.

Sinds 1 april 2003 is het werk van Timotheüs ondergebracht bij stichting Opwekking. Vanuit dezelfde visie wordt de opdracht die we hebben ontvangen om kinderen te bereiken met het evangelie, voortgezet. De tijden veranderen, maar onze visie om kinderen met het evangelie te bereiken, blijft onveranderd.

Om de visie en werkzaamheden van Timotheüs verder vorm te geven, is Marian Geeve als coördinator aangetrokken. Als onderdeel van stichting Opwekking valt Timotheüs onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Timotheüs heeft een eigen website, waar u voor meer informatie en het bestellen van materialen terecht kunt: www.timotheus.nl