Over Willow Creek

De Willow Creek Association (WCA) is ervan overtuigd dat de lokale kerk de hoop voor de wereld is. Deze lokale kerken kunnen echter pas hun omgeving beïnvloeden als hun leiderschap visie heeft, en geïnspireerd, toegerust en bemoedigd is. Daarom is WCA er vanaf haar oprichting in 1992 op gericht leiders actief toe te rusten en te ondersteunen bij hun leiderschapsontwikkeling. Dat doet zij o.a. door de jaarlijkse Global Leadership Summit (conferentie over leiderschap), het aanreiken van videoboodschappen en het uitgeven van boeken.

Wereldwijd (in 51% van alle landen) is de WCA actief en ontvangen duizenden kerken visie en inspiratie om hun plek in te nemen en Christus bekend te maken in hun eigen omgeving. 

Willow Creek Nederland maakt deel uit van deze wereldwijde organisatie met als speerpunten leiderschapsontwikkeling, visie-overdracht en praktische toepasbaarheid.